BackHoom & Woon Duurzaam


Aanleiding
Woon Duurzaam zet zich in om de overgang van fossiele naar schone energie in een snel tempo te laten verlopen. Dit doen ze door woningeigenaren te begeleiden en ontzorgen in het proces om met hun woning volledig van het aardgas af te gaan. Hiervoor gebruikt Woon Duurzaam onder andere een woningscan waarmee woningeigenaren snel inzicht krijgen in hun eigen woning.

Vraag Woon Duurzaam
Hoe kan de customer journey in de woningscan op de website zo optimaal mogelijk ingericht worden, zodat gebruikers snel en accuraat een compleet inzicht in verduurzamingsmogelijkheden van hun woning krijgen?

Oplossing BackHoom
Vanuit het Duurzaam Dataplatform hebben wij een API ontwikkeld die geïntegreerd is in de woningscan van Woon Duurzaam. Via deze API krijgen bezoekers na het invullen van hun postcode en huisnummer direct details over hun woning te zien. Daarna is het aan hen om de informatie verder aan te vullen met bijvoorbeeld maatregelen die al genomen zijn in de woning.

“Door de samenwerking met BackHoom bieden we onze klanten betrouwbaar en accuraat inzicht de mogelijkheden van hun eigen woning om van het aardgas af te gaan. Dat maakt de drempel om hiertoe over te gaan een stuk lager.”

Quote: Rense van Dijk, directeur Woon Duurzaam

Resultaat
Dankzij de dynamische API van BackHoom wordt het voor bezoekers van de website van Woon Duurzaam eenvoudiger om snel een goede inschatting te krijgen van wat er nog mogelijk en nodig is om een gasloze of energieneutrale woning te realiseren. Bovendien wordt de drempel verlaagd voor woningeigenaren om echt stappen te nemen om hun woning te verduurzamen.

Meer weten over Woon Duurzaam? Kijk op www.woonduurzaam.nl

Elke gemeente in Nederland heeft de uitdaging om te verduurzamen ten behoeve van CO2-reductie. Maar waar begin je? Vanuit het Duurzaam Dataplatform helpt BackHoom de Gemeente Den Haag met inzicht in de woning- en gebouwenvoorraad.

Lees meer


“Dankzij BackHoom is het inzicht over de status van onze woningvoorraad aanzienlijk gestegen. Bovendien kunnen we beleid baseren op feitelijke informatie”

BackHoom & Gemeente Den Haag

Woon Duurzaam begeleidt en ontzorgt woningeigenaren in het proces om van het aardgas af te gaan. BackHoom faciliteert een deel van de woningscan die hiervoor gebruikt wordt.

Lees meer


“Door de samenwerking met BackHoom bieden we onze klanten betrouwbaar en accuraat inzicht de mogelijkheden van hun eigen woning om van het aardgas af te gaan. Dat maakt de drempel een stuk lager.”

BackHoom & Woon Duurzaam

Omons richt zich op het versnellen en verbeteren van het besluitvormingsproces van de energietransitie in wijken. Met een virtuele omgeving van de woning én wijk kunnen bewoners experimenteren met individuele en collectieve energiebesparende maatregelen. BackHoom levert input en voor deze tool.

Lees meer


"De API van BackHoom biedt precies de toegevoegde waarde die we nodig hebben in onze tool..”

BackHoom & Omons
Slider