De energietransitie: Visie op 2018

Op 10 oktober 2017 werd het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van Rutte III gepresenteerd. Maar welke gevolgen heeft dit voor de decentrale energiemarkt waarin zowel commerciële partijen als beleidsbepalers opereren? We spreken er binnen BackHoom geregeld over. 

‘Welke ontwikkelingen zijn er nu gaande in de energietransitie? Wat zien we? En hoe kijkt BackHoom daar naar deze ontwikkelingen?’ Onze directeur Marcel Dommisse en marketing specialist Bart Hamstra gingen in gesprek hierover:

• Marcel: ‘De transitie is in volle gang. Steeds meer mensen zien het belang en steeds meer partijen/ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid. De uitdaging is nog wel het slimmer versnellen van de energietransitie. Doorgaan op de huidige wijze kan niet meer, we zullen op andere en een slimmere wijze moeten gaan werken. Data speelt hier een cruciale rol in.’

‘Daarnaast zie je dat het energiesysteem verandert door de energietransitie. De betaalbaarheid en bereikbaarheid mogen hierbij niet in het gedrang komen. Dit betekent meer lokale opwek en gebruik, maar ook opslag van elektriciteit, nieuwe lokale energiesystemen, innovatieve verwarmingsopties en meer afhankelijkheid van elektriciteit. Veel partijen ontwikkelen nieuwe producten en capabilities en dat is een goede ontwikkeling. Het antwoord zit hem volgens mij in het disruptieve aspect. Met BackHoom zijn we goed gepositioneerd om hiermee een belangrijke plek in te nemen in deze decentrale markt.’

‘Hoe denkt BackHoom de energietransitie te kunnen versnellen? 

• Bart: ‘Onze missie is Nederland verder helpen richting een energieneutrale samenleving. Wij geloven dat de verduurzaming van woningen en gebouwen een belangrijke aanjager van de energietransitie kan zijn. Daar dragen we graag aan bij. Door onafhankelijke, diverse databronnen te combineren, verrijken en analyseren, brengen wij de bespaarpotentie per woning, gebouw, wijk of gemeente in beeld. En dat kan een hoop beleidsbepalers helpen in hun werk. Er zijn uit het regeerakkoord een hoop doelen naar voren gekomen. En die moeten we met zijn allen in deze decentrale energiemarkt gaan realiseren. Mijn overtuiging is dat alles begint met inzicht, BackHoom biedt dat inzicht.’

‘Hoe gaat BackHoom de markt het komend jaar bedienen?’ 

• Marcel: ‘De markt en gebruikers in de energietransitie zijn volgens mijn visie gebaat bij easy-to-use producten en dienstverlening. Wij hebben de energietransitie met al haar energiebesparende maatregelen veel te ingewikkeld gemaakt voor de gebruiker. Deze wil transparant, snel en gemakkelijk gebruik maken van producten en diensten om het voor je eigen gebouw of woning beter te maken. Op deze wijze bedienen wij vanuit BackHoom ook onze doelgroepen. Makkelijk te ontsluiten data om eigen sales campagnes te maken voor bijvoorbeeld het isoleren van je woning, of snel inzicht hoeveel zonnepanelen je op je eigen dak kan plaatsen. Ook gekoppeld aan de investering en wat levert het mij op aan energiebesparing. Easy-to-use is de kern, want zo helpen wij onze klanten en het versnellen van de energietransitie.’

Ook benieuwd naar wat BackHoom voor u als bedrijf of gemeente kan bieden binnen de energietransitie? Kom snel in contact en laat u informeren. We praten u graag bij onder het genot van een heerlijke kop koffie.

Reacties zijn gesloten.