Hoe BackHoom de gemeente Den Haag helpt

Aanleiding

De gemeente Den Haag zocht een betrouwbare datapartner die inzicht biedt in de huidige staat van de woningvoorraad in haar gemeente en de monitoring van de gestelde doelstelling voor de verduurzaming inzichtelijk kan maken.

Probleem

De benodigde data voor inzicht en monitoring is vaak gefragmenteerd aanwezig en het kost veel tijd om dat bij elkaar te krijgen. Bovendien is van de beschikbare data niet altijd duidelijk welke onderliggende aannames eraan ten grondslag liggen. De herleidbaarheid van gebruikte bronnen en daarmee gepaard gaande betrouwbaarheid is belangrijk voor het opstellen van de monitoring.

Oplossing BackHoom

Met het Duurzaam Dataplatform biedt BackHoom de gemeente Den Haag inzicht in de verduurzamingspotentie van de hele woningvoorraad van de gemeente op adresniveau. Ieder kwartaal verrijkt BackHoom vanuit het Duurzaam Dataplatform de meest recente informatie over energielabels van de hele woningvoorraad van de gemeente Den Haag. De uitkomsten dienen als input voor het duurzaamheidsdashboard ten behoeve van de monitoring van de energietransitie van de gemeente. De data uit de HuizenZoeker wordt daarbij toegepast in geografische kaarten en andere visualisaties waardoor het mogelijk is om in één oogopslag te zien waar de uitdagingen en kansen liggen.

Floris Zwaferink, gemeente Den Haag: “Dankzij BackHoom is het inzicht over de status van onze woningvoorraad aanzienlijk gestegen. Bovendien kunnen we beleid baseren op feitelijke informatie, wat moet helpen om de duurzaamheidsopgave te laten slagen”

Resultaat

Dankzij de toegang tot het Duurzaam Dataplatform is het voor de gemeente Den Haag eenvoudig om een goed dashboard te maken. Zo kan de gemeente zich richten op het interpreteren van de data, het goed visualiseren en het monitoren van beleid op het gebied van verduurzaming. BackHoom denkt daarin actief mee naar de best beschikbare en herleidbare data én de manier waarop deze beschikbaar gemaakt kan worden.

Reacties zijn gesloten.