De BackHoom API in het Omons platform

Aanleiding

De energietransitie en aardgasvrij maken van wijken vraagt om lokale betrokkenheid van burgers. Technische uitgangspunten, financiële inzichten, duurzaamheid en draagvlak vormen de basis voor uiteindelijke besluitvorming. Omons richt zich op het versnellen en verbeteren van het besluitvormingsproces van de energietransitie in wijken. Bij dit proces zijn doorgaans veel verschillende partijen bij betrokken, zoals gemeenten, woningcorporaties, netwerkbeheerders en bewoners. Allemaal verantwoordelijk voor verschillende onderdelen van de energietransitie, waardoor er geen overzicht is van wie welke keuze maakt en hoe dit zich tot elkaar verhoudt. Om dit tastbaar te maken, ontwikkelde Omons een platform met een virtuele omgeving van de woning en de wijk waarin bewoners kunnen experimenteren met verschillende individuele en collectieve energiebesparende maatregelen.

Vraag Omons

Het online platform van Omons laat zien wat keuzes voor energiebesparende maatregelen betekenen voor de woningeigenaar, maar ook bijvoorbeeld voor de buren en de netbeheerder. Maar hoe zorg je ervoor dat een buurt op basis van gedeelde kennis en inzicht samen komt tot een gedragen besluit voor een nieuwe energievoorziening?

Oplossing BackHoom

Vanuit het Duurzaam Dataplatform heeft BackHoom een API ontwikkeld die gekoppeld is aan het platform van Omons. Via deze API biedt BackHoom op adresniveau diverse woningkenmerken en realtime berekeningen over investeringen, prestaties en opbrengsten van individuele maatregelen gericht op isolatie, opwek maar ook de verschillende ruimteverwarmings-, tapwater- en kookopties. Hierdoor wordt het voor de gebruiker van de tool direct inzichtelijk wat verschillende keuzes in energie(besparende)maatregelen kosten en opleveren en wat de toekomstige situatie is op basis van persoonlijke keuzes.

Shira Hollanders, productmanager Omons: “De API van BackHoom biedt precies de toegevoegde waarde die we nodig hebben in onze tool. Onze gebruikers krijgen via het dataplatform van BackHoom gedetailleerd inzicht in energiebesparing voor hun woning en de kosten die daarbij komen kijken.”

Resultaat

Hoe meer de gebruiker zelf over zijn huis of gedrag invult, hoe gedetailleerder het advies wordt. Dit levert niet alleen betrouwbare en onafhankelijke uitkomsten op, maar zorgt er ook voor dat gebruikers al geïnspireerd worden om maatregelen te treffen. Bovendien krijgen ze beter zicht op hun toekomstige situatie. Zo wordt de customer journey in de Omons tool optimaal ingezet om bewoners en wijken op gemakkelijke en betrouwbare wijze inzicht te geven in alternatieven voor aardgas. Dit inzicht zorgt voor meer kennis en draagvlak waardoor Omons onder andere gemeenten en woningbouwcorporaties kunnen helpen met het verduurzamen van hun wijken.

Meer weten over Omons? www.omons.nl

Reacties zijn gesloten.