CO2-reductie


Met hoogwaardig inzicht in uw gemeente naar CO2-reductie

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar nieuwe energiebronnen richt zich steeds meer op een aardgasvrije infrastructuur. Dat vraagt veel van u als gemeente, omdat u steeds vaker de spil bent in deze verduurzamingsopgave. Het vaststellen van beleid en de uitvoering hiervoor is een enorme uitdaging, met name voor de bestaande woningvoorraad. De juiste informatie is daarbij natuurlijk cruciaal: de ouderdom van de aardgasnetten, vervangingsplannen voor het wegennet, de onderhoudsplannen van woningcorporaties, etc. Maar ook een goed en gedetailleerd inzicht in de woning- en gebouwen voorraad van uw gemeente is van groot belang. BackHoom kan u daarbij helpen

De duurzame datapartner

Bent u werkzaam bij een gemeente en houdt u zich bezig met het CO2 neutraal maken van de gebouwde omgeving in uw gemeente? Dan is BackHoom de juiste partner. Ons Duurzaam Dataplatform biedt inzicht in alle woningen en gebouwen in Nederland, gebaseerd op werkelijke individuele woningdimensies. Hiermee bieden wij inzicht in het verduurzamingspotentieel op object-, straat-, wijk- en/of gemeente niveau.

Het Duurzaam Dataplatform voor gemeenten

Ons platform verrijkt continu openbare en gesloten bronnen met modellen, normen en algoritme om informatie omtrent de gebouwde omgeving slim en gemakkelijk te ontsluiten. Hiermee wordt het eenvoudiger voor u om te bepalen welke wijken in uw gemeente welke energiebesparende stappen nodig hebben. Wat u nog meer uit het Duurzaam Dataplatform kunt halen? Wij zetten de voordelen voor u op een rij:

 • Efficiëntieslag in analyses
  Binnen ons Duurzaam Dataplatform hebben wij alle (openbare) bronnen al gecombineerd. U hoeft dus niet meer data van verschillende plekken te verzamelen en/of combineren. Dat hebben wij al voor u gedaan. Bovendien verrijkt en valideert onze rekenkern de data. Zo kunt u snel en makkelijk analyses maken en bespaart u dus tijd.
 • Data op gebiedsniveau sneller en makkelijker beschikbaar – een 0-meting
  Met onze online tool de HuizenZoeker is het mogelijk om zelf realtime doelgroepenselecties te maken. Hierdoor krijgt u op basis van data snel inzicht in de huidige situatie op woningniveau en de door u geselecteerd woningen in een bepaalde wijk of buurt. Daarmee kunt u bijvoorbeeld precies zien welke woningen in welke buurten in uw gemeente een hoog energielabel hebben en bovendien geschikt zijn om isolatiemaatregelen te treffen. Zo kunnen we u helpen om beter grip te krijgen op hoe uw gemeente beleid kan maken voor geselecteerde groepen van woningen en buurten.
 • Inzicht in stappen naar aardgasvrij
  Met onze online tool de HuizenZoeker is het mogelijk om zelf doelgroepenselecties te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld precies zien welke jaren ’30 woningen in uw gemeente een energielabel E, F of G hebben. Hiermee komt u op basis van data tot een nauwkeurig en betrouwbaar overzicht van de te nemen energiebesparende maatregelen die nodig zijn om uw ambities te behalen. Bijvoorbeeld alle woningen naar een A of B label, of naar aardgasloze woningen.
 • Datamodellen verbeteren
  Gebruikt u al datamodellen om uw gemeente te verduurzamen? BackHoom kan u helpen door bestaande datamodellen te verrijken en verbeteren. Omdat wij woningdimensies zeer gedetailleerd op individueel woningniveau bieden, kunnen we onder andere het energiebesparingspotentieel per woning scherp inschatten. Onze data zijn beschikbaar via een API zodat u deze eenvoudig rechtstreeks kunt integreren in uw systemen.


Benieuwd wat BackHoom voor uw gemeente in kaart heeft gebracht op het gebied van verduurzaming? Neem dan contact met ons op en klik hier.