Het Duurzaam Dataplatform – hoe werkt het?


Eenvoudige output

De data uit het Duurzaam Dataplatform kan eenvoudig op verschillende manieren gebruikt worden (klik op de iconen voor verdere uitleg):

 

De input van het Duurzaam Dataplatform bestaat uit onafhankelijke bronnen die we continu verbeteren en uitbreiden. Ook updaten we de databronnen zeer regelmatig. Zo wordt nieuwe verrijkte data gevalideerd met theoretische modellen zoals NEN-normeringen. Op deze manier borgen we dat de data voldoet aan de laatste eisen in de markt. En is het altijd realtime beschikbaar via het Amazon IT-landschap. Stapsgewijs wordt data continu geïmporteerd, verrijkt en bewerkt om de herkomst van ieder datapunt altijd inzichtelijk te hebben. Hierbij garanderen we de kwaliteit en ‘dataprovenance’: de herkomst van elk datapunt kunnen we eenvoudig herleiden.

De bronnen die we gebruiken als input, worden continu bewerkt in het Duurzaam Dataplatform. Data wordt bijvoorbeeld op adresniveau gekoppeld, gecombineerd en verrijkt door high-end rekenmodellen. Met algoritmes modelleren we voor alle panden in Nederland de vloeren, gevels en daken. Vervolgens gebruiken we deze panddimensies in rekenmodellen (o.a. over energielabels, warmtetransmissie en energiebesparing) om zo te zorgen voor allerlei data die op verschillende manieren eenvoudig als output gebruikt kan worden.

Het Duurzaam Dataplatform biedt inzichten over alle woningen en gebouwen van Nederland via vijf soorten data:

De basisdata in het Duurzaam Dataplatform vormen alle panden in Nederland. Gaat het bijvoorbeeld om een bedrijfspand of een woning? Wat voor woningtype is het? Hoe oud is het pand en waar staat het? Het Duurzaam Dataplatform bevat 7,8 miljoen woningen die gesitueerd zijn in 5,4 miljoen panden. In totaal staan er ruim 10 miljoen panden in Nederland. Voorbeelden van panddata uit het Duurzaam Dataplatform zijn:

We vinden het erg belangrijk om van alle woningen en panden zo nauwkeurig mogelijk de afmetingen en oppervlaktes op adresniveau te bepalen. Dimensies van panden en woningen hebben namelijk erg veel invloed op de individuele verduurzamingspotentie. Geveloppervlaktes vormen bijvoorbeeld betrouwbare input voor besparingsberekeningen van spouwmuurisolatie. Dakvlakken en oriëntaties zorgen voor een gedetailleerde inschatting van het aantal zonnepanelen of -collectoren. In het Duurzaam Dataplatform worden de dimensies van alle panden gemodelleerd, startend bij het grondcontour.

Voorbeelden van dimensiedata uit het Duurzaam Dataplatform zijn:

 • Vloeroppervlaktes
 • Geveloppervlaktes
 • Dakoppervlaktes
 • Aantal verdiepingen

Hoe groot de verduurzamingspotentie van individuele woningen is, hangt sterk af van het energieverbruik. Woningen met een laag energieverbruik, kunnen relatief minder besparen en zullen energiebesparende maatregelen dan ook pas later terugverdienen. Een belangrijke graadmeter voor het energieverbruik en de potentie om energie te besparen, is het energielabel van een woning. Woningen met een label A bevatten bijvoorbeeld de belangrijkste isolatiemaatregelen in de woningschil zoals vloer- en dakisolatie. Met behulp van energielabels, panddata en dimensiedata combineren en modelleren we de energiebesparing op adresniveau.

Voorbeelden van energiedata uit het Duurzaam Dataplatform zijn:

 • Inschatting energieverbruiken
 • Energielabel
 • Type energielabel

 

 

Met behulp van data over panden, dimensies en energie maakt het Duurzaam Dataplatform voor alle woningen in Nederland inzichtelijk wat de verduurzamingspotentie op adresniveau is. Deze verduurzamingspotentie drukken we uit in de meest gangbare maatregelen die de woningschil isoleren en installaties verduurzamen.

Omdat het Duurzaam Dataplatform data op woningniveau inzichtelijk maakt, kunnen er realtime diverse aggregaties over meerdere woningen gemaakt worden. Vragen als ‘Wat is de beste wijk voor spouwmuurisolatie?’ en ‘Hoeveel zonnepanelen kunnen op alle scholen?’ kunnen hierdoor goed beantwoord worden. BackHoom levert geaggregeerde inzichten gebaseerd op individuele panden.

 

Voorbeelden van maatregeldata uit het Duurzaam Dataplatform zijn:

 • Mogelijkheid van spouwmuurisolatie
 • Isoleerbaar oppervlakte spouwmuren
 • Investering spouwmuurisolatie
 • Energiebesparing, terugverdientijd en CO2 besparing

Het vijfde type data uit het Duurzaam Dataplatform gaat over gebieden. Niet alleen kunnen we alle voorgaande data vanuit woningniveaus aggregeren naar grotere selecties, ook combineren we deze aggregaties met data over de gebieden zelf. Dit zijn bijvoorbeeld Postcodegebieden, buurten, wijken en gemeenten.

Voorbeelden van gebiedsdata op postcode- of buurtniveau uit het Duurzaam Dataplatform zijn:

 • % koopwoningen
 • Gemiddeld energieverbruik
 • Gemiddelde WOZ-waarde

 

Van onafhankelijke bronnen naar hoogwaardige output in drie stappen

Het Duurzaam Dataplatform geeft inzicht in energiebesparende en -opwekkende maatregelen voor alle woningen in Nederland. Het adres van een woning is de enige benodigde input. Op het moment dat we van bepaalde woningen meer informatie weten, wordt de output over het verduurzamingspotentieel direct gedetailleerder. Hoe meer input, hoe gedetailleerder de output. Op deze manier rekenen we bijvoorbeeld complexe warmteoplossingen door. Wat is de beste warmtepomp? Hoe duur wordt de overstap naar een lage temperatuur warmtenet?

WoningScan – Onze online tool waarmee woningeigenaren met minimale data-input inzicht krijgen in de pand-, energie- en maatregeldata. Bekijk de WoningScan hier.
HuizenZoeker – Onze online tool waarmee u zelf dataselecties kunt maken van geschikte woningen voor het uitvoeren van campagnes. Bekijk de HuizenZoeker hier.
API’s – Via API’s wordt een directe koppeling met data uit het Duurzaam Dataplatform gemaakt. Uw systemen worden geautomatiseerd verrijkt met onze data.
Batches – Via Batches verrijken we uw klantenbestand met de gewenste data uit. Eenvoudig, snel en zonder IT-afdeling.