Het Duurzaam Dataplatform van BackHoom

Bij BackHoom willen we Nederland graag verder helpen richting een energieneutrale samenleving. Hoe we dat doen? Met ons Duurzaam Dataplatform. Hierin combineren en analyseren we diverse databronnen. Door deze data steeds verder te verrijken en eigen rekenmodellen te ontwikkelen, wordt ook nieuwe data gegenereerd. Hierdoor kunnen we gedetailleerde informatie geven over de kenmerken van elke woning en ieder gebouw in Nederland. Zo maken we het verduurzamingspotentieel in de gebouwde omgeving op een vernieuwende manier inzichtelijk.

Hoogwaardige, kwalitatieve data
Ons Duurzaam Dataplatform biedt hoogwaardige, kwalitatieve data. De data wordt continu gevalideerd, verbeterd en uitgebreid door onze IT-specialisten. Daarnaast wordt de data zeer regelmatig geactualiseerd. Zo wordt nieuwe verrijkte data gevalideerd met theoretische modellen zoals NEN-normeringen. Op deze manier borgen wij ook dat de data voldoet aan de laatste eisen in de markt. En is het altijd realtime beschikbaar via het Amazon IT-landschap. Stapsgewijs wordt data continue geïmporteerd, verrijkt en bewerkt om de herkomst van ieder datapunt altijd inzichtelijk te hebben. Op de manier heeft het Duurzaam Dataplatform een excellente data provenance. En kunnen wij altijd vertellen hoe wij tot bepaalde berekeningen zijn gekomen.

Woningkenmerken: Inzichtelijk op woningniveau
Het Duurzaam Dataplatform levert een scala aan data, zo gedetailleerd mogelijk op woningniveau. Het platform bevat veel verschillende woningkenmerken van alle woningen in Nederland. Denk daarbij aan informatie over kenmerken van de woningschil zoals oppervlaktes, oriëntaties, hellingshoeken, mogelijkheden voor installaties. Door deze oppervlaktes op woningniveau te combineren met energiebesparingsmodellen en kostenmatrices kunnen we op adresniveau het verduurzamingspotentieel van individuele maatregelen berekenen.

Van alle adressen in Nederland wordt op deze manier inzichtelijk welke maatregelen hoeveel kosten en vervolgens opleveren. Juist doordat het Duurzaam Dataplatform de data op woningniveau inzichtelijk heeft, kunnen er real-time diverse aggregaties over meerdere woningen gemaakt worden. Via diverse tools en API’s worden de data vervolgens realtime beschikbaar gesteld of ontsloten en geeft BackHoom advies in verduurzamingstrajecten.

Gebruiksvriendelijke tools en API’s
De data uit ons Dataplatform kan op verschillende manieren naar wens gebruikt worden. Of het nu gaat om eenmalig gebruik of om het integreren in systemen of websites, alles is mogelijk. BackHoom biedt 4 verschillende manieren:

  • De HuizenZoeker: een online tool waarmee zelf doelgroepselecties gemaakt kunnen worden van geschikte woningen voor het uitvoeren van campagnes
  • De WoningScan: een online tool waarmee woningeigenaren op een eenvoudige manier inzicht en advies krijgen in de mogelijkheden, kosten en besparingen van energiebesparende maatregelen
  • Batch: adressenbestanden wordt met data naar keuze verrijkt
  • API’s: systemen worden geautomatiseerd verrijkt met BackHoom data via API’s op maat

Een impressie van hoe wij met hoogtedata de omvang van grondgebonden woningen berekenen.

 

 

Reacties zijn gesloten.