BackHoom duurzame datapartner gemeente Den Haag

Nu het klimaatakkoord een feit is, richt de energietransitie in de gebouwde omgeving zich steeds meer op een aardgasvrije infrastructuur. Gemeenten spelen hier een belangrijke rol in en staan voor de uitdaging om te voldoen aan de hoge doelstellingen die zijn gesteld. Het vaststellen van beleid en de uitvoering hiervan, is een enorme uitdaging. Met name voor de bestaande woningvoorraad. Veel gemeenten lopen tegen dezelfde vragen aan: hoe pak ik de verduurzaming aan? Waar moeten we beginnen? Hoe kunnen we bijhouden welke stappen we gezet hebben en welke nog moeten? Het Duurzaam Dataplatform van BackHoom geeft antwoord op dergelijke vragen en biedt inzicht in de woning- en gebouwenvoorraad. Zo ook voor de gemeente Den Haag.

Behoefte aan inzicht en monitoring

Zoals alle gemeenten in Nederland, heeft ook de gemeente Den Haag de opgave om de gebouwde omgeving te verduurzamen ten behoeve van de CO2 reductie. Hiervoor heeft de gemeente onder andere onder de noemer ‘Hou van je huis’ een programma opgezet om woningeigenaren te helpen met het verduurzamen van hun woningen. Maar naast deze concrete aanpak, is er ook behoefte aan inzicht en monitoring. Het is voor de gemeente Den Haag namelijk van groot belang om inzicht te krijgen in de huidige staat van de woningvoorraad en deze ook te monitoren op de voortgang van de verduurzaming.

Data gefragmenteerd en moeilijk herleidbaar

De benodigde data voor inzicht en monitoring is vaak gefragmenteerd bij verschillende overheidsinstanties aanwezig en het kost veel tijd om dat bij elkaar te krijgen. Bovendien is van de beschikbare data niet altijd duidelijk welke onderliggende aannames eraan ten grondslag liggen. Bij de gemeente Den Haag ontstond hierdoor de behoefte aan een datapartner die in aanvulling op de eigen data, overzichtelijke, gestructureerde en betrouwbare data biedt die eenvoudig te gebruiken is.

Duurzaam Dataplatform

Het Duurzaam Dataplatform van BackHoom biedt de gemeente Den Haag inzicht in de hele woningvoorraad van de gemeente op adresniveau. Ieder kwartaal levert BackHoom een overzichtelijk bestand (batch) aan waarin de energielabels van de hele woningvoorraad van Den Haag worden getoond. Dit bestand dient als bron voor het dashboard van de gemeente waarin de voortgang van de verduurzaming van de woningvoorraad wordt gemonitord. Daarnaast helpt de HuizenZoeker van BackHoom om op ieder gewenst moment inzicht te krijgen van allerlei buurtgegevens zoals energieverbruik en WOZ waardes.

Ervaringen gemeente Den Haag

Floris Zwaferink over zijn ervaring met het Duurzaam Dataplatform: “De data uit het Duurzaam Dataplatform heeft ons geholpen om een dashboard te ontwikkelen waarin de data is omgezet tot informatie middels GIS visualisaties, tabellen en grafieken. De data uit de HuizenZoeker wordt daarbij toegepast in geografische kaarten en andere visualisaties waardoor het mogelijk is om in één oogopslag te zien waar de uitdagingen en kansen liggen. Het geeft ons onder meer inzicht in de ontwikkeling van energielabels, welke we op adresniveau goed in beeld hebben en helpt om goed beleid en communicatie te ontwikkelen voor de afzonderlijke wijken (en zo mogelijk zelfs op adresniveau) in de stad. Ook biedt de WOZ waarde en het gemiddelde gas- en electraverbruik in de verschillende wijken en buurten, de mogelijkheid om een wijkgerichte aanpak te ontwikkelen. Daarnaast is het interessant om te analyseren of er verbanden bestaan tussen het treffen van verschillende soorten duurzaam onderhoud en het gemiddeld inkomen of WOZ- waarde per wijk. De data van BackHoom geeft hierbij de mogelijkheid om uit te gaan van feiten in plaats van aannames.”

Succesvolle samenwerking

Doordat BackHoom diverse databronnen heeft gekoppeld en deze met één bestand aanlevert, is het voor de gemeente Den Haag eenvoudig om een goed dashboard te maken. Zo kan de gemeente zich richten op het interpreteren van de data, het goed visualiseren en het monitoren van beleid op het gebied van verduurzaming. BackHoom denkt daarin actief mee naar de best beschikbare data én de manier waarop deze beschikbaar gemaakt kan worden. Deze samenwerking heeft in korte tijd tot goede resultaten en een zeer bruikbaar dashboard voor de Gemeente Den Haag geleid. In de vervolgstappen zal dit dashboard verder uitgebreid worden.

Ook interesse in toegang tot ons Duurzaam Dataplatform? Neem dan contact op via info@backhoom.nl

 

 

 

Reacties zijn gesloten.