BackHoom duurzame datapartner van Alliander DGO

Als zelfstandig onderdeel van Alliander is BackHoom ook de duurzame datapartner van diverse onderdelen binnen dit ambitieuze netwerkbedrijf. Bijvoorbeeld voor Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO). In 2017 is al een mooie samenwerking gerealiseerd die in 2018 een mooi vervolg zal krijgen.

Samen duurzaam lokale energie uitwisselen
DGO helpt partijen en overheidsinstanties met het realiseren van hun (regionale) duurzaamheidsambities door middel van het begeleiden van beginfase tot en met realisatie van een project. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide ervaring en kennis als netwerkbedrijf. Mooie voorbeelden van projecten zijn HEAT en de warmtekansenkaart. Met slimme en inmiddels bewezen oplossingen zorgt DGO ervoor dat de energie voor iedereen kan blijven stromen.

Energietransitie in de wijk
Eén van de projecten van DGO richt zich op het versnellen en verbeteren van het besluitvormingsproces van de energietransitie in wijken. Hier zijn doorgaans veel verschillende partijen bij betrokken, zoals gemeenten, woningcorporaties, netwerkbeheerders en bewoners. Allemaal verantwoordelijk voor verschillende onderdelen van de energietransitie, waardoor er eigenlijk geen overzicht is van wie welke keuze maakt en hoe dit zich tot elkaar verhoudt. De grote vraag is dan: wie neemt het voortouw en creëert dit overzicht zodat beslissingen beter kunnen worden genomen?

DGO & BackHoom: denken in oplossingen
Om dit tastbaar te maken, ontwikkelde DGO de keuzetool ‘Omons’ met een virtuele omgeving van de woning en de wijk waarin bewoners kunnen experimenteren met verschillende individuele en collectieve energiebesparende maatregelen. Deze virtuele omgeving bootst zoveel mogelijk de werkelijkheid na, dus ook wat de keuze voor bepaalde energiebesparende maatregelen kan betekenen. En dan niet alleen voor de woningeigenaar, maar ook bijvoorbeeld voor de buren en de netbeheerder. Al deze kennis en data moest hiervoor accuraat en inzichtelijk in één tool worden geplaatst. Met de tool van DGO en de data uit het Duurzaam Dataplatform van BackHoom is dit tot in de puntjes geïntegreerd tot een handig werkend product voor alle partijen. Meer hierover op www.omons.nl.

 

Inzicht met een API op maat
Vanuit het Duurzaam Dataplatform heeft BackHoom een API ontwikkeld die geïntegreerd is in Omons. Via deze API biedt BackHoom op adresniveau diverse woningkenmerken en realtime berekeningen over investeringen, prestaties en opbrengsten van individuele energiemaatregelen. Hierdoor wordt het voor de gebruiker van de tool direct inzichtelijk wat verschillende keuzes in energie(besparende)maatregelen kosten én opleveren. Hoe meer de gebruiker zelf over zijn huis of gedrag invult, hoe gedetailleerder het advies wordt. Dit levert niet alleen betrouwbare en onafhankelijke uitkomsten op, maar zorgt er ook voor dat gebruikers geïnspireerd worden om maatregelen te treffen.

Een vruchtbare samenwerking
Door de bundeling van onze kennis en kracht krijgen bewoners en wijken op gemakkelijke en betrouwbare wijze inzicht in alternatieven voor aardgas. Dit inzicht zorgt voor meer kennis en draagvlak waardoor DGO onder andere gemeenten en woningbouwcorporaties kan helpen met het verduurzamen van hun wijken. Shira Hollanders, productmanager HEAT bij DGO over de samenwerking: “De API van BackHoom biedt precies de toegevoegde waarde die we nodig hadden in onze tool. Onze gebruikers krijgen nu een nog gedetailleerder inzicht. Daarnaast is de samenwerking met BackHoom zeer goed en prettig. Ze zijn helder over de verwachtingen en komen afspraken altijd na.”

Lees meer over DGO op www.allianderdgo.nl.

Reacties zijn gesloten.