BackHoom zet zich in voor verduurzaming bedrijventerreinen

De Nederlandse bedrijventerreinen staan voor een grote verduurzamingsopgave: voor 2050 moeten ze van het aardgas af zijn. Hiervoor is ook een grote energie-efficiëntie slag nodig. Om dit te kunnen bereiken, is goede informatievoorziening die bedrijven en bedrijventerreinen inzicht geeft in de kansen voor energiebesparing en (duurzame) opwekking essentieel. De informatie die nu beschikbaar is, is niet alleen schaars maar ook versnipperd aanwezig. Om in deze behoefte te voorzien, is BackHoom een samenwerking aangegaan met TNO, Omgevingsdienst IJmond en PWF projectmanagement. Daarin is eerst de haalbaarheid van een Dynamisch Energie Informatiesysteem voor Bedrijventerreinen (DEIB) getoetst. Hieruit blijkt dat het combineren van informatiestromen voor het bevorderen van de energietransitie op bedrijventerreinen en in hun omgeving loont.

Dynamische Energie Informatiesysteem voor Bedrijventerreinen (DEIB)

De samenwerking was er in eerste instantie op gericht om de bestaande energiepotentieel scan voor bedrijventerreinen (EPS) van TNO door te ontwikkelen naar een dynamische variant met het Duurzaam Dataplatform van BackHoom, zodat bedrijven zelf de basisinformatie in de EPS kunnen aanvullen of corrigeren met betere en actuele informatie om een goed en realistisch beeld te krijgen van de kansen voor energiebesparing en (duurzame) opwekking. Uit de haalbaarheidsstudie hierover blijkt nu dat niet alleen het dynamisch maken van de EPS, maar ook het combineren met andere informatiestromen, zoals gegevens en systemen van energieadviseurs, Omgevingsdiensten of gemeenten, een nog beter beeld geeft. Juist de koppeling tussen deze systemen zorgt voor een uniforme informatiebasis die nieuwe relevante inzichten biedt voor diverse partijen.

Vroegtijdig inzicht

Zodoende is het idee ontstaan voor een Dynamisch Energie Informatiesysteem voor Bedrijventerreinen (DEIB). Een dergelijk systeem geeft vroegtijdig inzicht in welke energiemaatregelen in welke omvang kansrijk zijn en op welke termijn zo’n maatregel zich terug zou kunnen verdienen. Zo draagt het DEIB bij aan het versnellen, optimaliseren en monitoren van de energietransitie op de bedrijventerreinen en in hun omgeving.

Bijdrage BackHoom API

Uit het haalbaarheidsonderzoek is een duidelijk beeld ontstaan van hoe de DEIB eruit moet komen te zien, waarbij de dynamische versie van de EPS van TNO en API’s van BackHoom rekenmodules in het systeem worden. Om dit te toetsen en een aantal van de functionaliteiten te ontwikkelen, zijn twee use cases gebruikt: Bedrijventerrein Kagerweg te Beverwijk en Bedrijventerrein Poort van Midden-Gelderland te Heteren. Om de panden op deze terreinen inzichtelijk te maken, is de 3D modellering van BackHoom ingezet. Hierin wordt gebruik gemaakt van Lidar data, waardoor het 3D model tot op 2 cm nauwkeurig gedimensioneerd is. In beide cases blijkt de informatie nauwkeuriger dan in de huidige EPS. Daarmee leverde het integreren van de dynamische API’s van BackHoom in de EPS een verbeterd beeld van de kansen voor energiebesparing en duurzame opwek op beide bedrijventerreinen.

Ontwikkelen prototype?

De volgende stap in dit samenwerkingsproject voor het verduurzamen van bedrijventerreinen is het ontwikkelen van een prototype van het DEIB, waarin enkele bouwblokken daadwerkelijk gekoppeld zijn via technische (dynamische) interfaces. TNO en BackHoom zullen hier het voortouw in nemen. Marcel Dommisse, directeur BackHoom: “Binnen ons Duurzaam Dataplatform zoeken wij naar datagedreven oplossingen voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Juist bij bedrijventerreinen is nog veel te doen als het gaat om die verduurzaming. Met deze samenwerking komen we steeds dichter bij een concrete aanpak. Nu de haalbaarheidsstudie is afgerond kunnen we hopelijk weer een stap zetten om dit idee verder te ontwikkelen en uit te werken.”

Meerwaarde op meerdere fronten

Het opzetten van een DEIB is natuurlijk alleen interessant als het wat oplevert voor de gebruikers. Uit het onderzoek blijkt het systeem op veel fronten meerwaarde bieden. Allereerst biedt het systeem Parkmanagers een volledig en actueel overzicht van de huidige performance op het gebied van energie. In navolging daarvan ook een actueel en realistisch overzicht van mogelijkheden en kansen om op het bedrijventerrein verbeterstappen te zetten, hetzij bij individuele bedrijven, combinaties van bedrijven of het oprichten van een energieservicebedrijf dat de verdere verduurzaming van het bedrijventerrein krachtig kan ondersteunen. Daarnaast geeft het informatiesysteem ondernemers meer bewustzijn over en inzicht in de actuele energetische en milieuperformance van het bedrijf en de mogelijkheden om kostenefficiënt maatregelen in te voeren. Het systeem kan daarbij voor gemak en tijdswinst zorgen bij het voldoen aan de Informatieplicht. Voor Omgevingsdiensten is het systeem een effectief hulpmiddel om makkelijk en snel overzicht te krijgen welke acties waar in de regio nodig zijn en geeft het een breed pallet aan kansen die zij kunnen aandragen aan ondernemers. Tot slot levert het systeem verbeterd inzicht op voor diverse andere partijen, zoals energieadviesbureaus, energiebedrijven en gemeenten.

Reacties zijn gesloten.