Het Duurzaam Dataplatform: feiten en cijfers

Nederland kan 1,7 miljoen ton CO2 besparen met vloerisolatie

In Nederland kunnen nog ruim 3 miljoen grondgebonden woningen (na)geïsoleerd worden. Een investering van € 7,8 miljard zorgt ervoor dat 223 miljoen m2 (223 km2!) isoleerbaar vloeroppervlakte wordt verduurzaamd. Per jaar resulteert dit in 1,7 miljoen ton CO2– besparing. Dit blijkt uit ons Duurzaam Dataplatform, dat over een enorme hoeveelheid aan hoogwaardige data beschikt. Een greep uit de feiten en cijfers van het Duurzaam Dataplatform:

Infographic

 

Verdeling type woningen in Nederland

Van de 7,8 miljoen woningen in Nederland wordt in het Duurzaam Dataplatform allereerst gekeken naar het woningtype. Door o.a. BAG data slim te combineren met andere databronnen, wordt in meerdere bewerkingsstappen het woningtype bepaald voor alle woningen in Nederland. Appartementen (36,1%) komen het meeste voor in Nederland, gevolgd door tussenwoningen (29,1%). Twee-onder-een-kapwoningen komen met 9% het minste voor.

Verdeling gebruiksoppervlaktes

Onder het gebruiksoppervlakte (GBO) van woningen, verstaan we de bruikbare oppervlakte voor het gebruik van een woning. Dit betekent het totale vloeroppervlakte tussen de buitengevels, minus een aantal obstakels (zoals oppervlaktes met een lage vrije hoogte). Uit het Duurzaam Dataplatform blijkt dat de gemiddelde woning in Nederland een GBO van 121,1 m2 heeft. Vrijstaande woningen zijn (logischerwijs) het grootst met 209,2 m2 en een gemiddeld appartement met 87,6 m2 is het kleinste woningtype.

Verdeling bouwjaarcategorieën

Het bouwjaar van een woning is een belangrijke graadmeter om te bepalen wat de oorspronkelijke bouwkundige staat is en geeft daarmee ook een goede indicatie voor de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen. Heeft de woning bijvoorbeeld een spouwmuur? En is het waarschijnlijk dat deze spouwmuur nageïsoleerd is? Door bouwjaar en woningtype te combineren, kan een gedeeltelijk beeld worden geschetst van hoe de woning ervoor staat qua energiebesparende maatregelen.

De meeste tussenwoningen zijn gebouwd tussen 1971en 1980 terwijl er tussen 1976 en 1979 slechts een beperkt aantal woningen is bijgebouwd in Nederland. Afhankelijk van de regio (gemeente, buurt of postcodegebied) fluctueert de bouwjaarverdeling sterk. Dit heeft direct invloed op de beste verduurzamingsmaatregelen. Zo zijn in nieuwere buurten de vloeren, gevels en dak veel meer geïsoleerd en is hier in het algemeen de potentie voor aardgasloosheid een stuk groter.

Energielabels

Het energielabel geeft aan hoe goed een woning geïsoleerd is en hoe zuinig de belangrijkste installaties zijn. De 7,8 miljoen woningen zijn verdeeld in 4,5 miljoen voorlopige energielabels en 3,3 afgemelde (definitieve) energielabels. Doordat in het Duurzaam Dataplatform meerdere bronnen worden gecombineerd, kunnen er realtime diverse dwarsdoorsnedes met andere data worden gemaakt. Zo zien we duidelijke verschillen in de verdeling van energielabels per woningtype. 28.000 vrijstaande woningen met een afgemeld A-label (18,9%) zorgen ervoor dat dit woningtype relatief het energiezuinigst is, gevolgd door twee-onder-een-kapwoningen.

Nederland met vloerisolatie

Doordat er voor alle individuele woningen verschillende bronnen gecombineerd en verrijkt zijn met data en modellen, geeft BackHoom realtime inzichten van het verduurzamingspotentieel binnen verschillende gebieden. Bijvoorbeeld voor vloerisolatie bij grondgebonden woningen. Zo blijkt dat in Nederland nog ruim 3 miljoen grondgebonden woningen (na)geïsoleerd kunnen worden. Een investering van 7,8 miljard euro zorgt ervoor dat 223 miljoen m2 (223 km2!) isoleerbaar vloeroppervlakte wordt verduurzaamd. Per jaar resulteert dit in 1,7 miljoen ton CO2– besparing.

Verdeling overige objecten

Definities zoals panden, woningen, gebouwen en verblijfsobjecten worden soms door elkaar gebruikt. In Nederland staan momenteel ruim 10 miljoen panden, waarvan 5,4 miljoen één of meerdere woonfuncties als verblijfsobject. In totaal zijn er 8,9 miljoen verblijfsobjecten waarvan woningen de grote meerderheid uitmaken (7,8 miljoen). Bij de 1,1 miljoen overige verblijfsobjecten kan gedacht worden aan industriefuncties (gemiddeld 1500 m2 vloeroppervlak) of gezondheidszorgfuncties (45.000 adressen).

Realtime statistieken

Het Duurzaam Dataplatform bevat data voor alle woningen en gebouwen in Nederland. Deze data is realtime beschikbaar via eenvoudige tools en gebruiksvriendelijke API’s. Individuele woningen en gebouwen staan aan de basis, zodat de gewenste aggregaties en inzichten direct geven kunnen worden.

Reacties zijn gesloten.