Platform BackHoom klaar voor arrangementen klimaatakkoord

In het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving wordt uitgebreid gesproken over te behalen standaarden van energieverbruik en toe te passen arrangementen van installatie– en isolatiemaatregelen. Met de laatste ontwikkelingen van het BackHoom Platform is het mogelijk om realtime alle gewenste combinaties van maatregelen door te rekenen.

Standaard in toekomstig energieverbruik

In het klimaatakkoord wordt een belangrijke streefwaarde geïntroduceerd, de standaard:

“Een getal (kWh/m2/jaar) dat een bepaalde energetische kwaliteit aangeeft voor een gebouw of een bouwdeel.”

Voor verschillende woningtypes per bouwjaargroep worden er streefwaardes vastgesteld voor het te behalen energieverbruik per m2. Deze toekomstige verbruiken dienen bereikt te worden door isolatie- en installatieverbetering. Afhankelijk van de huidige bouwkundige staat van een woning zullen verschillende maatregelen getroffen moeten worden om deze streefwaardes te behalen. De bouwkundige staat van de vloer, gevel en dak wordt uitgedrukt met Rc-waardes. Hoe hoger deze Rc-waarde, hoe beter de constructie isoleert. Dit wisselt per woning en daardoor zal bijvoorbeeld het te behalen toekomstig energieverbruik voor vooroorlogse woningen (zonder spouwmuur) minder strikt zijn dan voor woningen uit de jaren ’90.

Om de gewenste energiebesparing bij woningen te bereiken, spreekt het Klimaatakkoord van arrangementen: pakketten met installatie- en isolatiemaatregelen die door schaalvoordelen relatief goedkoper worden voor woningeigenaren. Deze schaalvoordelen worden voornamelijk op buurtniveau verwacht, met standaard maatregelpakketten per woningtype per buurt. Dit detailniveau vinden wij bij BackHoom te kort door de bocht. Elke woning is anders. Het is daarom van belang om per woning de mogelijke maatregelen (en pakketten daarvan) in kaart te brengen. Met onze nieuwste ontwikkelingen, maken we dat mogelijk.

Stapsgewijs naar arrangementen per woning

Het BackHoom Platform berekent in vijf stappen per woning alle maatregelen en stelt arrangementen samen.

3D model

Van ieder pand (woning en utiliteit), genereren onze algoritmes een nauwkeurig 3D model. Hoe we dat doen, kun je hier lezen. Het 3D model per pand vormt een essentieel startpunt omdat de verschillende constructie-oppervlaktes van grote invloed zijn op de mogelijke isolatiemaatregelen. Dit geldt niet alleen voor energiebesparing, maar vooral ook voor de benodigde investeringen van een maatregel of pakket aan maatregelen. Met investeringsberekeningen helpen we woningeigenaren met het bepalen van de financiële haalbaarheid.

Bouwkundige staat

Als volgende stap bepalen we de huidige bouwkundige staat van het pand. Hierbij combineren we meerdere databronnen en rekenmodellen om de Rc-waardes (vloer, gevel, dak), U-waardes (glas), ventilatievoud en kierdichting te bepalen. Dat doen we volgens de standaarden van het klimaatakkoord, maar dan afzonderlijk voor iedere woning.

Energieverbruik

Vervolgens berekenen we het huidige energieverbruik, waarbij we meerdere bronnen en modellen gebruiken. Belangrijke variabelen die invloed hebben op het energieverbruik zijn o.a. het woningtype, bouwjaar, grootte van de woning en het energielabel. Per woning worden meerdere verbruiken bepaald: het electraverbruik (kWh/jaar), het gasverbruik (m3/jaar), het warmteverbruik (GJ/jaar) en het verbruik volgens de in het klimaatakkoord geïntroduceerde standaard (kWh/m2/jaar).

Warmteverliesberekeningen

Nadat het 3D model, de bouwkundige staat van de constructie en de energieverbruiken berekend zijn, is het tijd voor de nieuwste toepassing in ons platform: warmteverliesberekeningen. Hiermee berekenen we hoeveel warmte er technisch verloren gaat uit de woning. Als input voor deze berekeningen gebruiken we alle oppervlaktes van de vloer, de gevel, het glas en het dak met bijbehorende Rc- en U-waardes. Hoeveel warmte een woning verliest door de constructie heen, bepaalt maar gedeeltelijk de totale warmtevraag. Het gedrag van de bewoners speelt daarnaast ook een grote rol. Hoe en hoe vaak wordt er bijvoorbeeld verwarmd? Als er niets bekend is over de gedragscomponenten dan wordt een gemiddelde binnentemperatuur met het eerdere berekende energieverbruik bepaald. Op het moment dat een gebruiker meer gedragsinformatie invoert, wordt de warmteverliesberekening opnieuw uitgevoerd, met bijvoorbeeld een andere binnentemperatuur tot gevolg. Alle voorgaande inzichten en berekeningen zorgen ervoor dat de woning nauwkeurig verduurzaamd kan worden met installatie- en isolatieverbeteringen.

Maatregelen en arrangementen

Het 3D model, de losse constructiedelen daarvan, de bouwkundige staat, het energieverbruik en de warmteverliesberekeningen zijn allemaal van essentieel belang om verduurzamingsmaatregelen nauwkeurig uit te kunnen rekenen. Voor elke woning is het mogelijk om oneindig veel installatie- en isolatiemaatregelen door te rekenen. Voor isolatiemaatregelen worden daarvoor verbeteringen in Rc-waarde van de vloer, de gevel en/of het dak gebruikt. Standaard worden hiervoor al een aantal varianten uitgerekend, zoals spouwmuurisolatie, binnengevelisolatie of buitengevelisolatie, maar maatregelen kunnen zelf ook geconfigureerd worden. Vloerisolatie met een bepaalde Rc-waarde? Een geïsoleerde buitengevel? Geen probleem, de maatregel wordt realtime uitgerekend naar de toekomstige situatie. Dit werkt ook zo met alle installatiemaatregelen waarbij verschillende omzettingsrendementen gelden voor ruimteverwarming, tapwater en koken. Meerdere isolatie- en installatiemaatregelen kunnen ook gecombineerd worden in talloze maatregelpakketten, de arrangementen uit het klimaatakkoord. U selecteert de maatregelen, het Platform geeft de verduurzamingsinzichten per pand. Het BackHoom Platform is zo klaar voor het klimaatakkoord, klaar voor een duurzame toekomst.

Omons als eerste gebruiker

Het participatieplatform Omons zal de nieuwe functionaliteiten als eerste in gebruik nemen. Omons is een toegankelijk online platform voor gemeenten die samen met buurtbewoners keuzes willen maken voor duurzame buurten en aardgasvrij wonen. Bewoners kunnen experimenteren met verduurzamingsmogelijkheden en daarnaast zien wat hun buren doen en welk collectief voordeel te behalen is. Voor gemeenten biedt Omons de kans om hun bewoners te betrekken bij keuzes voor nieuwe energie en zo draagvlak te creëren.

Shira Hollanders, productmanager Omons:

“De nieuwe mogelijkheden in het platform van BackHoom zorgen ervoor dat we de gebruikers van Omons direct meerdere soorten isolatieniveaus kunnen tonen. Zo sluit het aanbod beter aan bij de verschillende woningen, persoonlijke voorkeuren en budgetten van onze gebruikers”

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe we één of meerdere maatregelen voor uw klanten kunnen doorrekenen? Heeft u(w partner) al eigen standaard maatregelen? Of bent u benieuwd naar onderliggende berekeningen en toepassingen? We laten het met plezier zien en komen graag met u in contact.

Reacties zijn gesloten.