Warmtetransitiescenario’s voor alle buurten in Nederland

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen staan vooral gemeenten voor een flinke opgave. Iedere gemeente moet uiterlijk in 2021 een warmtetransitieplan gereed hebben. Hierin staan de volgorde en het tijdspad vastgelegd waarin buurten worden aangepakt. Warmtenetten, warmtepompen, volledig elektrisch of nog andere oplossingen? Veel gemeenten worstelen met het vinden van de juiste en meest efficiënte aanpak voor deze opgave. Speciaal voor gemeenten heeft BackHoom nu een tool met warmtetransitiescenario’s ontwikkeld: multidisciplinaire en datagedreven inzichten voor alle buurten in Nederland als ondersteuning voor de warmtetransitieplannen.

Van inzicht per gebouw naar warmtescenario’s per buurt

Het Platform van BackHoom biedt inzicht in de verduurzaming van elke woning en elk gebouw in Nederland. Per gebouw berekenen onze algoritmes de energetische staat, alle isolatiemogelijkheden, de zonpotentie of installatiemogelijkheden. Steeds vaker kregen we de vraag wat deze gebouwinzichten betekenen voor de warmtetransitieplannen in een buurt. In de nieuwste update van ons platform combineren we nu inzichten per gebouw met databronnen over de omgeving tot warmtescenario’s per buurt. Voor alle buurten in Nederland geven we warmtetransitiescenario’s voor warmtenetten (hoge en lage temperatuur), all-electric, hybride-oplossingen en HR-ketels op biogas.

Met onze uitgebreide algoritmes analyseren we in een buurt talloze gebouw- en gebiedskenmerken om daarmee een richtinggevend advies te geven; een advies over de geschiktheid van de vijf warmtetransitiescenario’s per buurt.

Gebouw- en gebiedsindicatoren

De vijf warmtescenario’s zijn ieder afhankelijk van verschillende indicatoren, zowel op gebouw- als gebiedsniveau. Zo is het voor warmtenetten bijvoorbeeld van belang dat er veel grootverbruikers in een buurt zitten en dat de restwarmte en/of geothermiepotentie hoog genoeg is. Voor het all-electric scenario is het belangrijk dat het isolatieniveau in een buurt voldoende is en dat er idealiter een hoge mate van uniformiteit in woningbouw is. Veel dezelfde woningtypes met een kleine spreiding in bouwjaren en energielabels draagt goed bij aan het all-electric scenario. Op deze manier hebben we voor alle scenario’s talloze gebouw- en gebiedskenmerken geanalyseerd voor alle buurten in Nederland.

 

Richtinggevend advies voor alle buurten

Voor alle buurten geven we een advies in hoeverre de vijf scenario’s geschikt zijn. Voor veel buurten wordt één scenario aangegeven die het meest geschikt is, terwijl er ook een groot aantal buurten is waar meerdere scenario’s vanuit technisch oogpunt goed mogelijk zijn. Dit ‘richtinggevend advies’ geeft snel inzicht in een buurt of in meerdere buurten per gemeenten.

Als we de hoogst scorende scenario’s plotten voor alle 13 duizend buurten in Nederland dan zien we dat vanuit technische oogpunt het (gele) scenario met een HR-ketel met groen of biogas het beste uit de bus komt.

 

 

Scenario’s op gemeenteniveau

De warmtetransitiescenario’s zijn niet alleen interessant per individuele buurt, maar zeker ook op gemeenteniveau. Op gemeenteniveau maken we direct inzichtelijk welke warmtescenario’s het beste uit de bus komen. Daarnaast kunnen we eenvoudig zien hoe één van de vijf scenario’s scoort op geschiktheid. Zo is bijvoorbeeld direct te zien hoe geschikt het all-electric scenario is per buurt. Zie hieronder een voorbeeld van een gemeente waar de (rode) buurten in het centrum het hoogste scoren op een hoog temperatuur warmtenet.


Vanuit het BackHoom platform kunnen we nog veel meer betekenen voor elke gemeente individueel. Met gemeentelijke informatie en specifieke scenariowensen kunnen we alle transitiescenario’s verder uitdiepen.

Meer weten over de warmtetransitiescenario’s?

Onze nieuwste ontwikkeling heeft geresulteerd in een warmtetransitieplan voor alle buurten in Nederland. Daar zijn we erg enthousiast over en we vertellen er graag meer over. Wilt u meer weten over de warmtetransitiescenario’s in een buurt of gemeente? Of bent u benieuwd naar de onderliggende analyses en algoritmes? We laten het met plezier zien en komen graag met u in contact.

Reacties zijn gesloten.