Zonpotentie in uw customer journey met de Solar API

De interesse voor het plaatsen van zonnepanelen groeit exponentieel onder woningeigenaren. Met de nieuwste customer journey oplossing, de Solar API, helpt BackHoom partijen die nauwkeurig inzicht willen krijgen of willen bieden in de potentie van zonnepanelen.  

Customer journey oplossingen

Met de BackHoom API Suite voorzien we in een behoefte van partijen om o.a. woninginzichten, verduurzamingsoplossingen of leadgeneratie te integreren in uw eigen websites, apps, CRM systemen of andere (mobiele) applicaties. Middels verschillende API-services bieden we geografische informatie (Lookup), woningkenmerken (Properties), 3D modellen (Dimensions en 3D visualisatie) en energiebesparingsberekeningen (Woningscan). De Solar API biedt nauwkeurige en flexibel te configureren berekeningen voor zonpotentie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D model

Om de zonpotentie te bepalen, genereren onze algoritmes allereerst een nauwkeurig 3D model. Hoe we dat doen, kun je hier lezen. Belangrijke output van het 3D model vormt voor ieder dakvlak de helling, oriëntatie en oppervlakte. De kenmerken van ieder dakvlak zijn essentieel in een volgende bewerkingsstap, als de zonpotentie wordt berekend. Bij het maken van het 3D model wordt ook direct data over obstakels (uit de hoogtedata) klaargezet voor de volgende bewerking.

Dakkappelen, dakramen en schoorstenen

De algoritmes die een 3D model van een pand modelleren maken gebruik van hoogtedata, een soort puntenwolk boven Nederland. Wanneer de hoogtedata van één pand weergegeven wordt (open de rechter afbeelding voor een gedetailleerder beeld), ziet het menselijk oog direct diverse obstakels waar geen zonnepanelen kunnen liggen: dakkappelen, dakramen en schoorstenen. De volgende set aan algoritmes zorgt ervoor dat de obstakels gedetailleerd geanalyseerd worden. Deze obstakeldetectie zorgt ervoor dat het maximaal aantal zonnepanelen per dakvlak nauwkeurig wordt berekend.

Zonpotentie en legplannen

Met de dakvlakken uit het 3D model en de obstakelinformatie als input wordt vervolgens de zonpotentie berekend. Dit gebeurt voor ieder dakvlak afzonderlijk en voor het pand als geheel. Als belangrijke output wordt de volgende informatie gegeven:

 • Maximaal aantal zonnepanelen
 • Vermogen systeem
 • Investering
 • Energie-opwek (kWh en €)
 • Terugverdientijd

De Solar API geeft bovenstaande output zowel per dakvlak als per pand. Voor het berekenen van de energie-opwek wordt rekening gehouden met veel variabelen zoals de hellingshoek, oriëntatie, zoninstraling, vermogen en systeemverliezen. Het maximaal aantal zonnepanelen is vaak niet meteen duidelijk. Worden zonnepanelen bijvoorbeeld ook op een aanbouw meegerekend? Zijn alleen de dakvlakken rond het zuiden als geschikt bevonden?  Hoeveel panelen kunnen er nog boven een dakkappel? Allemaal terechte vragen die de Solar API beantwoordt met een legplan (zie ook de afbeelding). Hierin worden de dakvlakken, obstakels, zonnepanelen en geschiktheid gevisualiseerd. Naast het maximaal aantal zonnepanelen wordt er ook een aantal uitgerekend dat het jaarlijks electraverbruik dekt. Het electraverbruik wordt voor elke individuele woning in de Properties API berekend, maar dit kan ook door een gebruiker zelf ingevoerd worden.

Algoritmische berekeningen met eigen input

De modellering van het 3D model en alle berekeningen van de zonpotentie verlopen op basis van postcode en huisnummer als minimale input. Enkel het adres van een woning is voldoende voor alle berekeningen (inclusief het legplan) voor de zonpotentie. Voor de berekeningen worden veel tussen-variabelen gebruikt, bijvoorbeeld over het soort zonnepaneel en de methode van plaatsing. Deze tussenwaardes kunnen optioneel aangepast worden. De Solar API is opgezet om input van eigen variabelen te faciliteren. Deze inputvariabelen worden vervolgens in de algoritmes en rekenmodellen gebruikt. Een eenvoudig voorbeeld van eigen input betreft het type paneel. Hiervan kunnen de afmetingen, het vermogen, systeemefficiëntie en prijzen als input aan de Solar API worden meegegeven. Naast het type paneel kan er ook eigen input meegenomen worden m.b.t. de opwekking en plaatsing van panelen. Op deze manier komt de Solar API tegemoet aan wisselende producten, prijzen en plaatsingsrichtlijnen. Onderstaande tabel geeft een overzicht  van de mogelijke inputvariabelen.

TYPE PANEEL ENERGIE-OPWEK PANEELPLAATSING
 • Afmetingen
 • Oriëntatiegrenzen
 • Minimum aantal panelen per dakvlak
 • Vermogen
 • Electraverbruik
 • Obstakelafstand
 • Systeemefficiëntie
 • % op te wekken verbruik
 • Randafstanden
 • Prijzen
 • Tarief electra
 • Ruimte tussen panelen

API Suite inzichtelijk via woningdossier

Bent u benieuwd naar de uitkomsten van de Solar API voor uw woning? Wat wordt er berekend met alleen het adres als input? In het BackHoom Woningdossier hebben we de volledige API Suite gekoppeld voor alle woningen in Nederland. Met enkel postcode en huisnummer als input, ziet u de uitkomsten van de verschillende API’s. Daarnaast kunnen er als voorbeeld een aantal variabelen aangepast worden met gedetailleerdere uitkomsten als resultaat. Het gebruiken van het Woningdossier  kan eenvoudig via een demo-account.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe we de zonpotentie berekenen? Benieuwd hoe de Solar API in uw website geïntegreerd kan worden? Wilt u zelf wat woningen bekijken via ons Woningdossier? We vertellen graag meer en komen graag met u in contact.

Reacties zijn gesloten.