Voor wie


BackHoom is er voor iedereen die interesse heeft in het verduurzamen van de gebouwde omgeving of de kansen van gebouw gerelateerde proposities wil benutten. Via custom-made tooling en API’s kan de gewenste informatie uit het platform ontsloten worden en in de eigen omgeving worden gebruikt. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Klik dan op het gewenste expertisegebied.

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar nieuwe energiebronnen richt zich steeds meer op een aardgasvrije infrastructuur. Dat vraagt veel van u als gemeente, omdat u steeds vaker de spil bent in deze verduurzamingsopgave. Het vaststellen van beleid en de uitvoering hiervoor is een enorme uitdaging, met name voor de bestaande woningvoorraad. Per wijk kan de oplossing verschillen, want niet elke wijk heeft dezelfde woningtypes, hetzelfde bouwjaar of warmtevraag. Goed en gedetailleerd inzicht in de woning- en gebouwen voorraad van uw gemeente is daarom van groot belang. BackHoom kan u daarbij helpen.

Het Duurzaam Dataplatform voor gemeenten
Bent u werkzaam bij een gemeente en houdt u zich bezig met het CO2 neutraal maken van de gebouwde omgeving in uw gemeente? Dan is BackHoom de juiste partner. Ons Duurzaam Dataplatform biedt inzicht in alle woningen en gebouwen in Nederland, gebaseerd op werkelijke individuele woningdimensies. Hiermee wordt het eenvoudiger voor u om te bepalen welke wijken in uw gemeente welke energiebesparende stappen nodig hebben.

De voordelen van het Duurzaam Dataplatform

 • Efficiëntieslag in analyses
  Binnen ons Duurzaam Dataplatform hebben wij alle (openbare) bronnen al gecombineerd. U hoeft dus niet meer data van verschillende plekken te verzamelen en/of combineren. Dat hebben wij al voor u gedaan. Bovendien verrijkt en valideert onze rekenkern de data. Zo kunt u snel en makkelijk analyses maken en bespaart u dus tijd.
 • Data op gebiedsniveau sneller en makkelijker beschikbaar – een 0-meting
  Met onze online tool de HuizenZoeker is het mogelijk om zelf realtime doelgroepenselecties te maken. Hierdoor krijgt u op basis van data snel inzicht in de huidige situatie op woningniveau en de door u geselecteerd woningen in een bepaalde wijk of buurt. Daarmee kunt u bijvoorbeeld precies zien welke woningen in welke buurten in uw gemeente een hoog energielabel hebben en bovendien geschikt zijn om isolatiemaatregelen te treffen. Zo kunnen we u helpen om beter grip te krijgen op hoe uw gemeente beleid kan maken voor geselecteerde groepen van woningen en buurten.
 • Inzicht in stappen naar aardgasvrij
  Met onze online tool de HuizenZoeker is het mogelijk om zelf doelgroepenselecties te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld precies zien welke jaren ’30 woningen in uw gemeente een energielabel E, F of G hebben. Hiermee komt u op basis van data tot een nauwkeurig en betrouwbaar overzicht van de te nemen energiebesparende maatregelen die nodig zijn om uw ambities te behalen. Bijvoorbeeld alle woningen naar een A of B label, of naar aardgasloze woningen.
 • Datamodellen verbeteren
  Gebruikt u al datamodellen om uw gemeente te verduurzamen? BackHoom kan u helpen door bestaande datamodellen te verrijken en verbeteren. Omdat wij woningdimensies zeer gedetailleerd op individueel woningniveau bieden, kunnen we onder andere het energiebesparingspotentieel per woning scherp inschatten. Onze data zijn beschikbaar via een API zodat u deze eenvoudig rechtstreeks kunt integreren in uw systemen.

 

Woningbouwcorporaties, gemeenten en ook particulieren staan de komende jaren voor een grote opgave. Zo vraagt de energietransitie van fossiel naar hernieuwbare energie namelijk op relatief korte termijn om wijken zonder aardgasinfrastructuur. Als adviesbureau bent u ongetwijfeld bezig om uw klanten te adviseren hoe zij dit het beste kunnen aanpakken. BackHoom kan u daarbij helpen.

Het Duurzaam Dataplatform voor energieadviseurs
Gebruikt u datamodellen bij het adviseren van uw klanten over het CO2 neutraal maken van de gebouwde omgeving? Dan is BackHoom de juiste partner. Ons Duurzaam Dataplatform biedt inzicht in alle woningen en gebouwen in Nederland, gebaseerd op werkelijke woningdimensies. Daarmee creëren we nieuwe en gevalideerde woningdata waardoor u uw klanten nog beter inzicht kunt bieden in de te nemen stappen richting CO2 neutrale woningen, wijken en gebieden.

De voordelen van het Duurzaam Dataplatform:

 • Datamodellen verbeteren en wijken verduurzamen
  BackHoom kan bestaande datamodellen verrijken en verbeteren. Omdat wij woningdimensies zeer gedetailleerd op individueel woningniveau bieden, kunnen we onder andere het energiebesparingspotentieel per woning scherp inschatten. Zo kunt u met onze data inzicht bieden in welke buurten of wijken geschikt zijn voor aardgasvrij. Of welke route bewandeld kan worden om te komen tot BENG of all-electric. Onze data zijn beschikbaar via een API zodat u deze eenvoudig rechtstreeks kunt integreren in uw datamodel en systemen.
 • Efficiëntieslag maken in analyses
  Binnen ons Duurzaam Dataplatform hebben wij alle (openbare) bronnen al gecombineerd. U hoeft dus niet meer data van verschillende plekken te verzamelen en/of combineren. Dat hebben wij al voor u gedaan. Bovendien verrijkt en valideert onze rekenkern de data. Zo kunt u snel en makkelijk analyses maken en bespaart u dus tijd.

De energiesector is drastisch aan het veranderen: de focus is vandaag de dag vooral op het verminderen van COuitstoot en decentrale opwek van eigen energie. Daarnaast hebben we te maken met vergaande digitalisering. Voor u als energieleverancier betekent dit vaak het ontwikkelen van nieuwe diensten en verdienmodellen, veelal gericht op energiebesparing. Hiervoor is gedetailleerd inzicht in de woning van uw klanten van essentieel belang. BackHoom kan u daarbij helpen.

Het Duurzaam Dataplatform voor energieleveranciers
Bent u werkzaam bij een energieleverancier en houdt u zich bezig met het uitbreiden van uw dienstverlening of ontwikkelen van nieuwe energieconcepten? Dan is BackHoom de juiste partner. Ons Duurzaam Dataplatform biedt inzicht in alle woningen en gebouwen in Nederland, gebaseerd op werkelijke woningdimensies. Hiermee bieden wij inzicht in het verduurzamingspotentieel op object-, straat- en wijkniveau en/of gemeente niveau.

De voordelen van het Duurzaam Dataplatform:

 • Kostenefficiënte klantenwerving
  Met onze online tool de HuizenZoeker is het mogelijk om zelf doelgroepenselecties te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld precies zien welke jaren ’30 woningen in een gemeente een energielabel E, F of G hebben. Hiermee weet u exact welke woningen het meest geschikt zijn om uw energiebesparende diensten aan te bieden. Zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, waarbij wij met onze data bij de mate van geschiktheid ook rekening houden met dakkapellen, schoorstenen, de hellingsgraad en de zuidoriëntatie.
 • Marketingcampagnes voor uw klantenbestand
  Het Duurzaam Dataplatform biedt inzicht in alle woningen in Nederland op een zeer gedetailleerd niveau. Zo kunnen we u inzicht geven in welke klantgroepen u kunt benaderen voor welke energiebesparende maatregelen en wat de bijbehorende kosten en besparingen zijn. De ideale manier om de beste klantgroepen met de juiste boodschap en producten aan uw bedrijf te binden.
 • Data op gebiedsniveau sneller en makkelijker beschikbaar
  Met onze online tool de HuizenZoeker is het mogelijk om zelf realtime doelgroepenselecties te maken. Zodoende krijgt u direct inzicht in de aantallen door u geselecteerd woningen in een bepaald gebied. Daarmee kunt u bijvoorbeeld precies zien welke woningen in welke buurten in een geselecteerd gebied een hoog energielabel hebben en bovendien geschikt zijn om isolatiemaatregelen te treffen. Zo kunt u makkelijk en snel inzicht krijgen in welke verkooppotentie een geselecteerde regio heeft om een campagne uit te rollen.
 • Efficiëntieslag in analyses
  Binnen ons Duurzaam Dataplatform hebben wij alle (openbare) bronnen al gecombineerd. U hoeft dus niet meer data van verschillende plekken te verzamelen en/of combineren. Dat hebben wij al voor u gedaan. Bovendien verrijkt en valideert onze rekenkern de data. Zo kunt u snel en makkelijk analyses maken en bespaart u dus tijd.
 • Datamodellen verbeteren
  BackHoom kan bestaande datamodellen verrijken en verbeteren. Omdat wij woningdimensies zeer gedetailleerd op individueel woningniveau bieden, kunnen we onder andere het energiebesparingspotentieel per woning scherp inschatten. Onze data zijn beschikbaar via een API zodat u deze eenvoudig rechtstreeks kunt integreren in uw systemen.
 • Conversie websitebezoekers verhogen
  Met onze Woningscan kunt u energiebesparende producten op een laagdrempelige en accurate manier aanbieden. Met deze online tool wordt per woning op eenvoudige wijze inzicht en advies gegeven in de mogelijkheden, kosten en besparingen van energiebesparende maatregelen. Omdat de data in ons Duurzaam Dataplatform op individueel woningniveau is, kan direct een goede inschatting worden gemaakt waardoor het inzicht van uw websitebezoeker sterk verbetert. En zo verhoogt u de stap naar een betere conversie.

De energiesector is drastisch aan het veranderen: de focus is vandaag de dag vooral op het verminderen van CO2 uitstoot. Daarbij zet de overheid sterk in op een aardgasvrij Nederland, wat grote gevolgen heeft voor de gebouwde omgeving. Naast alternatieve energiebronnen, speelt het isoleren van woningen een gebouwen een grote rol in de plannen om Nederland aardgasvrij te krijgen. Voor u als isolatiepartij biedt dit natuurlijk kansen om u diensten breed aan te bieden.  BackHoom kan u daarbij helpen.

Het Duurzaam Dataplatform voor isolatiepartijen
Wilt u weten hoe u de juiste adressen vindt om uw energiebesparende maatregelen aan te bieden? Dan is BackHoom de juiste partner. Ons Duurzaam Dataplatform biedt inzicht in alle woningen en gebouwen in Nederland, gebaseerd op werkelijke woningdimensies. Hiermee bieden wij inzicht in het verduurzamingspotentieel op object-, straat- en wijkniveau en/of gemeente niveau en krijgt u eenvoudig inzicht in uw relevante klantgroepen.

De voordelen van het Duurzaam Dataplatform:

 • Kostenefficiënte klantenwerving
  Met onze online tool de HuizenZoeker is het mogelijk om zelf doelgroepenselecties te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld precies zien welke jaren ’30 woningen in een gemeente een energielabel E, F of G hebben. Hiermee weet u exact welke woningen het meest geschikt zijn om uw energiebesparende diensten aan te bieden.
 • Data op gebiedsniveau sneller en makkelijker beschikbaar
  Met onze online tool de HuizenZoeker is het mogelijk om zelf realtime doelgroepenselecties te maken. Zodoende krijgt u direct inzicht in de aantallen door u geselecteerd woningen in een bepaald gebied. Daarmee kunt u bijvoorbeeld precies zien welke woningen in welke buurten in een geselecteerd gebied een hoog energielabel hebben en bovendien geschikt zijn om isolatiemaatregelen te treffen. Zo kunt u makkelijk en snel inzicht krijgen in welke verkooppotentie een geselecteerde regio heeft om een campagne uit te rollen.
 • Marketingcampagnes voor uw klantenbestand
  Het Duurzaam Dataplatform biedt inzicht in alle woningen in Nederland op een zeer gedetailleerd niveau. Zo kunnen we u inzicht geven in welke klantgroepen u kunt benaderen voor welke energiebesparende maatregelen en wat de bijbehorende kosten en besparingen zijn. De ideale manier om de beste klantgroepen met de juiste boodschap en producten aan uw bedrijf te binden.
 • Conversie websitebezoekers verhogen
  Met onze Woningscan kunt u energiebesparende producten op een laagdrempelige en accurate manier aanbieden. Met deze online tool wordt per woning op eenvoudige wijze inzicht en advies gegeven in de mogelijkheden, kosten en besparingen van energiebesparende maatregelen. Omdat de data in ons Duurzaam Dataplatform op individueel woningniveau is, kan direct een goede inschatting worden gemaakt waardoor het inzicht van uw websitebezoeker sterk verbetert. En zo verhoogt u de stap naar een betere conversie.
 • Efficiëntieslag in analyses
  Binnen ons Duurzaam Dataplatform hebben wij alle (openbare) bronnen al gecombineerd. U hoeft dus niet meer data van verschillende plekken te verzamelen en/of combineren. Dat hebben wij al voor u gedaan. Bovendien verrijkt en valideert onze rekenkern de data. Zo kunt u snel en makkelijk analyses maken en bespaart u dus tijd.